اولین دوره ی مسابقات رباتیک فجر کاپ

اطلاعات کاملتر را از سایت مرجع این مسابقات دریافت نمائید