هشتمین مسابقات ملی رباتیک موش های هوشمند

امروزه صنایع رباتیک نقش مهمی در جلوگیری از خروج ارز و تولید ثروت ملی به عهده دارد. گردهمایی نخبگان، پژوهشگران و پژوهشکده های رباتیک می تواند گامی موثر در رسیدن به توسعه بیشتر در صنایع رباتیک کشور باشد. هشتمین مسابقات ملی تلاش می کند دانش دانشگاهها و صنایع رباتیک کشور را همسو کرده و ضمن برگزاری رقابت های علمی و فنی، راه نزدیکی دانشگاه و صنعت را نیز در این عرصه فراهم آورد . پوستر مسابقات

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرجع این مسابقات مراجعه نمائید