دومین دوره مسابقات آزاد رباتیک دانشگاه صنعتی شریف

دومین دوره مسابقات آزاد رباتیک دانشگاه صنعتی شریف(شریف کاپ)در مهرماه سال جاری در محل این دانشگاه برگزار خواهد شد. این مسابقات در مقیاس کشوری و در ۸ لیگ مختلف برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقات تا کنون ۴۰۰ تیم دانشجویی و ۱۰۰ تیم دانش آموزی ثبت نام کرده اند.
با توجه به گستره مخاطبان این رویداد و همچنین انعکاس مستقیم آن در سایت های خبری و صداوسیما(که برای مثال میتوان به پخش مستندی با نام “شریف کاپ” با موضوع دوره اول این مسابقات از شبکه ۳ سیما اشاره نمود) ، مسابقات شریف کاپ دارای زمینه های تبلیغاتی ویژه ای برای شرکت های فعال در زمینه رباتیک می باشد.

هر گونه اطلاعات موردنیاز را علاوه بر ایمیل و تلفن، میتوانید از تارنمای مسابقات به آدرس sharifcup.sharif.ir به دست آورید.

نمایی از تبلیغات مسابقات