مسابقات کشوری رباتیک خیام

 

این مسابقات در لیگ های جنگجوی سنگین وزن – جنگجوی سبک وزن – مریخ نورد – خودروهای هوشمند – تعقیب خط ویژه ، تعقیب خط ساده (دانش آموزی) – ربات های نمایشی – زیر دریایی – مین یاب – امدادگر واقعی و عمود پرواز برگزار می گردد.
کسب اطلاعات بیشتر