مسابقات رباتیک کشوری Robowar

مسابقات رباتیک کشوری ROBOWAR به میزبانی دانشگاه آزاد میبد با همکاری مجتمع آموزشی ربات سازان در رشته های

۱٫ ربات های جنگجو
۲٫ ربات های مین یاب
۳٫ خودروهای هوشمند

از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ برگزار می گردد.
www.robowar.ir

سایت فعلا به صورت آزمایشی می باشد و در آینده نزدیک فعال می شود.