دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

 

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برگزار می گردد .

کلیه پژوهشگران و دانشجویان دعوت می شود مقالات خود را در گرایش های زیر به دبیرخانه ارسال نمایند :

الکترونیک ، قدرت ، مخابرات ، منترل ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی ، انرژی های نو

قالب فایلهای pdf و یا word باشد .

آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۱/۲/۱۳۸۸

پایان مهلت ثبت نام نهایی ۱۰/۵/۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر را از سایت www.iscee.ir تهیه نمائید .